Δευτερογενής Πρόληψη2018-03-21T19:25:56+00:00

Project Description

Δευτερογενής Πρόληψη

Με τον όρο «δευτερογενής πρόληψη» εννοούμε την λήψη εκείνων των μέτρων από τους φορείς των υγειονομικών δομών ώστε να επιτραπεί η πρώιμη διάγνωση ή η διάγνωση σε αρχικά στάδια του καρκίνου του μαστού. Με άλλα λόγια η δευτερογενής πρόληψη είναι ακριβώς ο προληπτικός πληθυσμιακός έλεγχος.

Η βασική μέθοδος για την δευτερογενή πρόληψη καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Αποδεδειγμένα η μαστογραφία μειώνει την θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού ως και 30 – 50 %.

Στην δευτερογενή πρόληψη περιλαμβάνεται επίσης και η κλινική εξέταση από ειδικό μαστολόγο. Η κλινική εξέταση αποτελείται από την επισκόπηση και την ψηλάφηση αμφότερων των μαστών σε όρθια και κατακλιμένη θέση, την περιοχή της μασχάλης, της υπερκλείδιας και της υποκλείδιας περιοχής άμφω.

Τέλος μεγάλη σημασία στην δευτερογενή πρόληψη έχει η αυτοεξέταση των μαστών, ώστε η ίδια η γυναίκα να γνωρίζει τους μαστούς της και να αναγνωρίσει πιθανές αλλαγές που μπορεί να συμβούν και να τις αναφέρει στον ειδικό μαστολόγο.

Η δευτερογενής πρόληψη σε γυναίκες με πολύ αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξη καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει και τον απεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία. Τα τελευταία χρόνια διενεργείται και το Τεστ ΠΑΠ Μαστού, το οποίο έχει λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA).

Ρωτήστε τον γιατρό

Διαβάστε επίσης