Λεμφαδένας Φρουρός2018-03-21T19:00:08+00:00

Project Description

Λεμφαδένας Φρουρός

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ

Όλες σχεδόν οι ασθενείς με επιθετικό καρκίνο του μαστού θα χρειαστεί να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση των λεμφαδένων που βρίσκονται στην ομόπλευρη του καρκίνου μασχάλη.

Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι:
• Ο έλεγχος των λεμφαδένων για ενδεχόμενη προσβολή τους από τον καρκίνο.
• Η θεραπεία της νόσου των λεμφαδένων, εάν ο καρκίνος έχει ήδη επεκταθεί σε αυτούς.
Η κατάσταση των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης για τον καρκίνο του μαστού. Η χειρουργική επέμβαση στη μασχάλη και η ιστοπαθολογική εκτίμηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων είναι η πιο ακριβής μέθοδος για τη λήψη προγνωστικών πληροφοριών.
Η χειρουργική επέμβαση στοχεύει επίσης στην αφαίρεση της τοπικής μασχαλιαίας νόσου, πρακτική που μειώνει την ανάγκη για ακτινοβόληση της μασχάλης, και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μασχαλιαίας υποτροπής.
Η επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικές πρακτικές, όσον αφορά τη μασχάλη, στηρίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στη λήψη της καλύτερης δυνατής προγνωστικής πληροφόρησης και στην πρόκληση των ελάχιστων δυνατών επιπλοκών.

Πληροφορίες για το χειρουργείο των μασχαλιαίων λεμφαδένων
Λεμφαδενικός καθαρισμός
Λεμφαδενικός καθαρισμός ενδείκνυται πιθανότατα στο 35-40% των ασθενών με επιθετικό καρκίνο, που εμφανίζουν καρκίνο στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Έχει αποδειχθεί ότι ο μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός μειώνει την πιθανότητα μασχαλιαίων υποτροπών. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός αποτελεί αναμφίβολα την καλύτερη θεραπεία για την μασχαλιαία νόσο, εφόσον αυτή κρίνεται χειρουργίσιμη, και οδηγεί σε πολύ μικρά ποσοστά μασχαλιαίων υποτροπών, <3% στη δεκαετία.
Μετά το μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό, συνήθως χρησιμοποιείται παροχέτευση για έως και 7 ημέρες. Υπάρχει ένας μικρός, αλλά σημαντικός κίνδυνος εμφάνισης λεμφοιδήματος, μειωμένης κινητικότητας του ώμου και μουδιάσματος του βραχίονα. Αυτός ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με την προσεκτική χειρουργική επέμβαση και με την εξαιρετική μετεγχειρητική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς ασκήσεων.

ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ

Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι ασθενείς (60-65%) δεν έχουν μετάσταση στους λεμφαδένες, συνεπώς η προσεκτική λήψη των πλησιέστερων προς το μαστό λεμφαδένων αρκεί για να ελεγχθεί η πιθανή λεμφαδενική προσβολή.
Στον πρώιμο καρκίνο του μαστού, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού θεωρείται σήμερα ως διαδικασία ρουτίνας, εάν από την κλινική εξέταση και τον απεικονιστικό έλεγχο, δεν προκύπτει λεμφαδενική συμμετοχή. Με αυτή την πρακτική ελαχιστοποιούνται επιπλοκές όπως το λεμφοίδημα, οι διαταραχές της κινητικότητας του ώμου ή οι βλάβες των νεύρων.
Ο λεμφαδένας φρουρός (ή λεμφαδένες φρουροί) μπορεί να οριστεί ως ο πρώτος λεμφαδένας (ή οι πρώτοι λεμφαδένες) της λεμφαγγειακής παροχέτευσης του μαστού από τον πρωτογενή όγκο. Έτσι, ο λεμφαδένας φρουρός θα είναι ο πρώτος που θα εμπλακεί στην εξάπλωση του καρκίνου, στην περίπτωση που η λεμφαδενική διασπορά φτάσει στη μασχάλη.
Ένας αρνητικός λεμφαδένας φρουρός σημαίνει ότι η σύστοιχη μασχάλη είναι ελεύθερη κακοήθειας και συνεπώς δεν υπάρχει η ανάγκη για πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό. Η χρησιμότητά του εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης τεχνικής και την ικανότητα του χειρουργού να βρίσκει και να αφαιρεί τον λεμφαδένα φρουρό. Ο αριθμός των λεμφαδένων φρουρών διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Μπορεί να είναι 1,2,3 ή και 4, ανάλογα με τον αριθμό των τελικών οδών παροχέτευσης που προέρχονται από το μαστό.

Μέθοδος ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού
Ο συνδυασμός της χρήσης ραδιενεργών ισοτόπων και μπλε χρώσης έχει αποδειχθεί από τυχαιοποιημένες μελέτες ότι παρέχει την υψηλότερη ευαισθησία (λιγότερα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα) για την ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού.
1) Ραδιοϊσοτοπική τεχνική: Κολλοειδή σεσημασμένα με Technicium 99 (Nanocoll) Είναι ένα αβλαβές ραδιενεργό φάρμακο. Εγχέεται κάτω από τη θηλή μετά τη χορήγηση αναισθησίας στην ασθενή. Η έγχυσή μπορεί επίσης να διενεργηθεί από ακτινολόγο κατ’ ευθείαν μέσα στον καρκίνο, εάν ο καρκίνος δεν είναι ψηλαφητός και πρέπει να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια του χειρουργείου με τη χρήση ενός ανιχνευτή ραδιενέργειας. (Isotope Localised Wide Local Excision).
2) Μπλε χρώση: 2ml Patent Bleu V διαλύονται σε 3ml φυσιολογικού ορού. Συνήθως, εγχέεται κάτω από τη θηλή, μετά τη χορήγηση αναισθησίας στην ασθενή. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης (1/2000). Μέσα σε 10 λεπτά από την έγχυση, η πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας και η μπλε χρώση έχουν ταξιδέψει εκτός του μαστού και δια μέσου των λεμφαγγείων έχουν απορροφηθεί από τους λεμφαδένες φρουρούς.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ

Οι ασθενείς θα αποκτήσουν μια μπλε χροιά, και θα παρατηρήσουν έναν κυανό-πράσινο χρωματισμό των ούρων και ενδεχομένως των δακρύων για τις πρώτες 12-24 ώρες. Αυτό το φαινόμενο είναι αφενός μεν ακίνδυνο για την ασθενή, αφετέρου, πλήρως αναστρέψιμο.
Μπορεί να παρατηρηθεί ένας πράσινο –κυανούς αποχρωματισμός της θηλής και του δέρματος του μαστού για μερικές εβδομάδες ή ακόμα και για μερικούς μήνες, ενδεχόμενο, που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αντιστρέφεται πλήρως.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΦΡΟΥΡΟΥ

Στην περίπτωση που οι λεμφαδένες φρουροί είναι αρνητικοί, δεν υπάρχει ανάγκη για περεταίρω θεραπεία της μασχάλης.
Εάν οι λεμφαδένες φρουροί είναι θετικοί, η ογκολογική ομάδα θα συζητήσει με την ασθενή τα πλεονεκτήματα του μασχαλιαίου καθαρισμού (σε μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση) σε σχέση με τα πλεονεκτήματα της μασχαλιαίας ακτινοβόλησης.

Διεγχειρητική ανάλυση των λεμφαδένων φρουρών (OSNA)
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε εκείνες δηλαδή που υπάρχει ισχυρή πιθανότητα παρουσίας θετικών λεμφαδένων, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από τα προεγχειρητικά τεστ, μπορεί να διενεργηθεί ο έλεγχος των λεμφαδένων φρουρών κατά τη διάρκεια της επέμβασης – Διεγχειρητική Ανάλυση των Λεμφαδένων Φρουρών.
Η πλέον αξιόπιστη τεχνική για αυτό το σκοπό είναι το OSNA (One Stop Nucleic Acid Analysis). Η τεχνολογία OSNA μπορεί να ανιχνεύει τη διασπορά του καρκίνου στους λεμφαδένες φρουρούς εντός μιας ώρας, δηλαδή, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του χειρουργείου. Εάν το OSNA επιβεβαιώσει τη διασπορά στους λεμφαδένες, τότε ο μασχαλιαίος καθαρισμός μπορεί να διενεργηθεί στο ίδιο χειρουργείο. Με αυτή την πρακτική, η ασθενής απαλλάσσεται από την ανάγκη υποβολής σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση μετά από μερικές εβδομάδες, κάτι που σε αντίθετη περίπτωση, θα ήταν απαραίτητο.
Το OSNA διατίθεται σε αρκετά νοσοκομεία, απευθύνεται σε συγκεκριμένες ασθενείς, και η καταλληλότητά του για κάθε ξεχωριστή ασθενή πρέπει να αξιολογηθεί από το χειρουργό.

Βιοψία του λεμφαδένα φρουρού και χειρουργική επέμβαση άμεσης αποκατάστασης μαστού
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η μασχάλη θα πρέπει να σταδιοποιηθεί με τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού πριν την οριστική μαστεκτομή και την επέμβαση άμεσης αποκατάστασης.

Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό είναι:
• Εάν η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού διενεργηθεί τη στιγμή της αποκατάστασης και ο λεμφαδένας φρουρός αποδειχθεί θετικός, ο λεμφαδενικός καθαρισμός που θα ακολουθήσει είναι αφενός τεχνικά δυσκολότερος, αφετέρου, δυνητικά επικίνδυνος για την αποκατάσταση.
• Δεδομένων των δυνητικά επιβλαβών συνεπειών της ακτινοβολίας στον χειρουργικώς αποκατεστημένο μαστό, πριν την αποκατάσταση, πρέπει να έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την πρόβλεψη της πιθανής ανάγκης για ακτινοθεραπεία μετά τη μαστεκτομή (και αποκατάσταση). Ο εφησυχασμός που επιφέρει μια αρνητική βιοψία του λεμφαδένα φρουρού σε συνδυασμό με τις λοιπές πληροφορίες σταδιοποίησης, συμβάλλουν στην προεγχειρητική συζήτηση με τους κλινικούς ογκολόγους σχετικά με την αναγκαιότητα της επικουρικής θεραπείας που θα χρειαστεί.

Ρωτήστε τον γιατρό

Διαβάστε επίσης