Ανάλυση HER/neu2018-03-21T18:48:19+00:00

Project Description

Ανάλυση HER/neu

Τα γονίδια εμπεριέχουν τις «συνταγές» για τη σύνθεση των διαφόρων πρωτεϊνών που χρειάζεται το κύτταρο, για να παραμένει υγειές και να λειτουργεί φυσιολογικά. Μερικά γονίδια και οι παραγόμενες από αυτά πρωτεΐνες, δυνατόν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του καρκίνου του μαστού και την ανταπόκρισή του σε κάποια συγκεκριμένη θεραπεία. Τα καρκινικά κύτταρα ενός δείγματος ιστού μπορούν να εξεταστούν, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια από τα γονίδια των καρκινικών κυττάρων είναι φυσιολογικά και ποια παθολογικά. Για τον ίδιο λόγο μπορούν να εξεταστούν και οι πρωτεΐνες που παράγουν τα κύτταρα αυτά.

Ένα από αυτά τα γονίδια είναι το HER2 (Human Epidermal Growth Factor 2) το οποίο ενδέχεται να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Η ιστοπαθολογική μελέτη πρέπει να περιγράφει και την κατάσταση HER2, προκειμένου να διευκρινιστεί αν το HER2 παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου.

Το γονίδιο HER2 παράγει τις πρωτεΐνες HER2, που είναι υποδοχείς των κυττάρων του μαστού. Κανονικά, οι υποδοχείς HER2 βοηθούν στον έλεγχο της ανάπτυξης, διαίρεσης και αυτο-επιδιόρθωσης των υγειών κυττάρων του μαστού. Στο 25%, όμως, των περιπτώσεων καρκίνων του μαστού, το γονίδιο HER2 δεν λειτουργεί σωστά και παράγει πάρα πολλά αντίγραφα του εαυτού του (φαινόμενο γνωστό ως επαύξηση των γονιδίων HER2). Τα πλεονάζοντα γονίδια HER2 δίνουν εντολή στα κύτταρα του μαστού να παράγουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών (υπερέκφραση HER2). Αυτό κάνει τα μαζικά κύτταρα να αναπτύσσονται και να διαιρούντα ανεξέλεγκτα.

Ο καρκίνος του μαστού που χαρακτηρίζεται από επαύξηση των γονιδίων HER2 ή από υπερέκφραση της πρωτεΐνης HER2, στα ιστοπαθολογικά πορίσματα περιγράφεται ως «θετικός για HER2». Οι θετικοί για HER2 καρκίνοι του μαστού έχουν την τάση να αναπτύσσονται ταχύτερα, να δίνουν περισσότερες μεταστάσεις και να υποτροπιάζουν με μεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση με τους καρκίνους του μαστού που είναι αρνητικοί για την πρωτεΐνη HER2. Ευτυχώς, όμως, διαθέτουμε ειδικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των θετικών για HER2 καρκίνων του μαστού.
Υπάρχουν τέσσερα είδη τέστ για την ανεύρεση των θετικών για HER2 καρκίνων του μαστού.

IHC test

(ανοσοϊστοχημεία). Η ανοσοϊστοχημική μελέτη υπερέκφρασης HER2 διερευνά την ύπαρξη υπερβολικά μεγάλου αριθμού πρωτεϊνών HER2 στα καρκινικά κύτταρα. Η απάντηση που παίρνουμε είναι μία από τις ακόλουθες: 0 (αρνητικό) 1+ (επίσης αρνητικό) 2+ (οριακό) 3+ (θετικό – υπερέκφραση των πρωτεϊνών HER2).

FISH test (Φθορίζων in situ υβριδισμός) Με την μέθοδο αυτή βρίσκουμε εάν υπάρχουν πολλά αντίγραφα του γονιδίου HER2 στα καρκινικά κύτταρα. Το αποτέλεσμα του FISH test μπορεί να είναι είτε θετικό (επαύξηση του γονιδίου HER2, είτε αρνητικό (απουσία επαύξησης του γονιδίου HER2 στα καρκινικά κύτταρα.
SPoT-Light HER2 CISH test (in situ υβριδισμός με τεχνολογία μήλης αφαίρεσης). Το CISH τεστ διερευνά την ύπαρξη παλλαπλών αντιγράφων του γονιδίου HER2 στα καρκινικά κύτταρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε θετικό, (επαύξηση του γονιδίου HER2), είτε αρνητικό (απουσία επαύξησης του γονιδίου HER2).

Inform HER2 Dual ISH test

(Inform Dual In Situ Hybridization)
Και αυτό το τεστ βρίσκει εάν υπάρχουν ή όχι πολλαπλά αντίγραφα του γονιδίου HER 2 στα καρκινικά κύτταρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και εδώ, είτε θετικό είτε αρνητικό.

Είναι σημαντικό, μια ασθενής με καρκίνο του μαστού να γνωρίζει σε ποιο από τα παραπάνω τεστ υποβλήθηκε. Γενικά, μόνο οι καρκίνοι με θετικό FISH τεστ, SPoT-Light HER2 CISH τεστ, Inform HER2 Dual ISH τεστ, ή IHC 3+ τεστ απαντούν στα φάρμακα που στοχεύουν στους θετικούς για Her2 καρκίνους του μαστού. Μια γυναίκα με IHC test 2+ πρέπει να υποβληθεί σε ένα εκ των the FISH test, SPoT-Light HER2 CISH test, or the Inform HER2 Dual ISH test που είναι πιο ειδικά για τη διάγνωση του θετικού για HER2 καρκίνου του μαστού. Μελέτες έχουν δείξει ότι, με την πάροδο του χρόνου, ορισμένοι θετικοί για HER2 καρκίνοι του μαστού μπορεί να μετατραπούν σε αρνητικούς για HER2. Παρομοίως, μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο, δηλαδή ορισμένοι αρνητικοί για HER2 καρκίνοι του μαστού μπορούν μετά από καιρό να μετατραπούν σε θετικούς για HER2. Σε περίπτωση υποτροπής της νόσου, ο θεράπων πρέπει να ζητήσει εκ νέου τη διενέργεια βιοψίας, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση των HER2.

Διαγνωστική ακρίβεια των εξετάσεων για HER2.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα αποτελέσματα εξετάσεων για HER2 μπορεί να είναι λανθασμένα. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει λόγω του ότι διαφορετικά εργαστήρια έχουν διαφορετικές σταθερές για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων σε θετικά ή αρνητικά για HER2. Επίσης, ο κάθε ιστοπαθολόγος μπορεί να έχει ελαφρώς διαφορετικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων ως θετικά ή αρνητικά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αυτό συμβαίνει όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι οριακά, δηλαδή δεν είναι ούτε ισχυρά θετικά, ούτε ισχυρά αρνητικά για HER2.

Σε άλλες περιπτώσεις, ιστός από μια περιοχή του καρκίνου του μαστού μπορεί να είναι θετικός για HER2, ενώ ιστός από μια άλλη περιοχή του ιδίου καρκίνου μπορεί να είναι αρνητικός για HER2.

Ανακριβή αποτελέσματα για την κατάσταση των HER2 μπορεί να οδηγήσουν στο να μη λάβει την βέλτιστη αγωγή μια ασθενής με καρκίνο του μαστού. Εάν όλος ή μέρος του καρκίνου του μαστού είναι θετικός για HER2, ενώ τα αποτελέσματα τον χαρακτηρίζουν ως αρνητικό, είναι απίθανο οι γιατροί να συστήσουν θεραπεία με Herceptin ή Tykerb, παρά το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα μπορούσε να ωφεληθεί από τις θεραπείες αυτές. Αντίθετα, εάν ένας αρνητικός για HER2 καρκίνος του μαστού χαρακτηριστεί από τα αποτελέσματα των εξετάσεων ως θετικός, οι γιατροί μπορεί να συστήσουν θεραπεία με Herceptin ή Tykerb. Στην περίπτωση αυτή είναι απίθανο η γυναίκα να αποκομίσει κάποιο όφελος και εκτίθεται στους κινδύνους των ανεπιθύμητων ενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής.

Σύγχρονη θεραπεία του θετικού για HER2 καρκίνου του μαστού.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες για τον θετικό για HER2 καρκίνο του μαστού. Η πλέον χρησιμοποιούμενη αγωγή είναι το Herceptin (φαρμακευτική ονομασία trastuzumab) που συνδέεται με τους υποδοχείς HER2 των καρκινικών κυττάρων μπλοκάροντάς τους. Με αυτό τον τρόπο, τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να λάβουν σήματα, μέσω των υποδοχέων HER2, για να αναπτυχθούν,. Μπλοκάροντας τα σήματα αυτά, το Herceptin συντελεί στην καθυστέρηση ή ακόμα και στην αναστολή της ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον, το Herceptin βοηθά στην καταπολέμηση της νόσου ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Το τελευταίο καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα στους υποδοχείς HER2 των οποίων έχει προσκολληθεί Herceptin.

Μια άλλη επιλογή για ορισμένες γυναίκες με θετικό για HER2 καρκίνο του μαστού προχωρημένου σταδίου είναι το Tykerb (φαρμακευτική ονομασία lapatinib). Το Tykerb παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες που σχετίζονται με την κυτταρική ανάπτυξη και την ανώμαλη κυτταρική διαίρεση. Το Tykerb μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • Σε συνδυασμό με το Xeloda (φαρμακευτική ονομασία capecitabine). Ένα είδος χημειοθεραπείας που χρησιμοποιείται στον θετικό για HER2 προχωρημένο καρκίνο του μαστού που έχει πάψει να ανταποκρίνεται σε άλλες μορφές χημειοθεραπείας, όπως οι ανθρακυκλινες, οι ταξάνες και το Herceptin.
  • Σε συνδυασμό με Femara (φαρμακευτική ονομασία letrozole) ένας τύπος ορμονικής θεραπείας που ενδείκνυται σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με θετικό για HER2 καρκίνο του μαστού, προχωρημένου σταδίου.
Ρωτήστε τον γιατρό

Διαβάστε επίσης